Backgroup Default
Thứ sáu, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Phòng ban - đơn vị
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất...
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất...
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất......
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp...
Ngày đăng:  17/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị năm 2024
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị năm 2024
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn ...
Ngày đăng:  15/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ...
Ngày đăng:  05/07/2024 / Lượt xem: 6
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế  xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024...
Ngày đăng:  01/07/2024 / Lượt xem: 10
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo...
Ngày đăng:  24/06/2024 / Lượt xem: 15
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024...
Ngày đăng:  24/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 10
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 10
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu...
Ngày đăng:  11/06/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 14
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 17
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 15
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...
Ngày đăng:  18/05/2024 / Lượt xem: 18
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  13/05/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 17
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  03/05/2024 / Lượt xem: 21
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 23
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  14/05/2024 / Lượt xem: 24
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024...
Ngày đăng:  21/05/2024 / Lượt xem: 13
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024...
Ngày đăng:  13/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024...
Ngày đăng:  06/05/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024...
Ngày đăng:  26/04/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024...
Ngày đăng:  26/03/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024...
Ngày đăng:  10/03/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024...
Ngày đăng:  02/02/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024...
Ngày đăng:  12/01/2024 / Lượt xem: 36
Tập huấn phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Tập huấn phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác quản lý điều trị, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm và triển khai kế hoạch giám sát I ốt thường quy, các hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu hụt I ...
Ngày đăng:  05/07/2024 / Lượt xem: 8
Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá
Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi ngày, trên thế giới có từ 80.000 - 100.000 thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc. Thanh thiếu niên có thể dễ dàng nghiện thuốc lá chỉ sau vài điếu. Trên toàn cầu, ước tính...
Ngày đăng:  22/05/2024 / Lượt xem: 19
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2024
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2024
Bệnh tăng huyết áp (hay còn gọi là cao huyết áp) là một bệnh lý nguy hiểm. Huyết áp cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, có khả năng dẫn đến suy thận nếu không được kiểm soát tốt huyế...
Ngày đăng:  15/05/2024 / Lượt xem: 27
Ngày Sức khoẻ Thế giới 2024 “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”
Ngày Sức khoẻ Thế giới 2024 “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”
Hiện nay trên khắp thế giới, vấn đề sức khỏe của hàng triệu người vẫn đang có nguy cơ bị đe dọa. Bệnh tật và thiên tai xảy ra thường xuyên là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật ở rất nhiều nơi. Vấn đề...
Ngày đăng:  12/04/2024 / Lượt xem: 25
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024
Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” cá...
Ngày đăng:  31/05/2024 / Lượt xem: 32
Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản
Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản
Để có nước an toàn sử dụng phòng chống các dịch, bệnh lây qua đường nước như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn… đối với những hộ gia đình chưa được cấp nước sạch từ các cơ sở cung cấp nước tập trung hoặc ...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 25
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động là bảo vệ nguồn quý hiếm của doanh nghiệp
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động là bảo vệ nguồn quý hiếm của doanh nghiệp
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động là bảo vệ nguồn quý hiếm của doanh nghiệp...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 21
Phòng chống ngộ độc thực phẩm
Phòng chống ngộ độc thực phẩm
Phòng chống ngộ độc thực phẩm...
Ngày đăng:  06/05/2024 / Lượt xem: 27
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động...
Ngày đăng:  06/05/2024 / Lượt xem: 25
Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình bảo quản vắc xin và hạn chế tối đa xảy ra phản ứng bất lợi sau tiêm chủng, từ ngày 11/7 - 30/7/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức ...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 1
Trao giọt hồng - Trao yêu thương
Trao giọt hồng - Trao yêu thương
Sáng ngày 10/7, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện, với thông điệp “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp”; “Máu của bạn là cuộc sống của b...
Ngày đăng:  12/07/2024 / Lượt xem: 7
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu, tuy nhiên, theo thông tin giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, tính đến ngày 10/7/2024, cả nước có ca bệnh bạch hầu xuất hiện ở...
Ngày đăng:  11/07/2024 / Lượt xem: 17
Tập huấn giám sát, phòng, chống và lấy mẫu các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi năm 2024
Tập huấn giám sát, phòng, chống và lấy mẫu các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi năm 2024
Sáng ngày 10/7/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn “Giám sát, phòng, chống và lấy mẫu các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi năm 2024” cho 40 cán bộ phòng, chống dịc...
Ngày đăng:  11/07/2024 / Lượt xem: 9
Hội nghị “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho trẻ dưới 5 tuổi và cập nhật một số văn bản mới trong tiêm chủng”
Hội nghị “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho trẻ dưới 5 tuổi và cập nhật một số văn bản mới trong tiêm chủng”
Sáng ngày 8/7/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng triển khai Hội nghị “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho trẻ dưới 5 tuổi và cập nhật một số văn bản mới trong tiêm chủng”...
Ngày đăng:  09/07/2024 / Lượt xem: 14
Tập huấn “Kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết”
Tập huấn “Kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết”
Trong tuần thứ 3 và tuần thứ 4 của tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức 02 lớp ...
Ngày đăng:  03/07/2024 / Lượt xem: 11
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Vừa qua, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tham dự hội nghị có ...
Ngày đăng:  03/07/2024 / Lượt xem: 9
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong mùa hè
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong mùa hè
Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao, khí hậu nóng ẩm kéo dài tạo điều kiện cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn, côn trùng phát triển, cùng với việc giao lưu đi lại của người dân tăng cao sẽ là những điều kiện t...
Ngày đăng:  03/07/2024 / Lượt xem: 7
Hãy cùng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Hãy cùng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Sáng ngày 01/7, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14, năm 2024. Tham dự buổi lễ có BSC...
Ngày đăng:  02/07/2024 / Lượt xem: 9
Tập huấn bệnh nghề nghiệp - vệ sinh lao động - sơ cấp cứu ban đầu
Tập huấn bệnh nghề nghiệp - vệ sinh lao động - sơ cấp cứu ban đầu
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn “An toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu ban đầu” cho 10 nhân viên Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông ...
Ngày đăng:  14/06/2024 / Lượt xem: 15
Hội Thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững bảo hiểm y tế"
Hội Thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững bảo hiểm y tế"
Sáng ngày 31/5/2024, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức Hội thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững bảo hiểm y tế" lần thứ 1 - Năm 2024. Có 23 tỉnh, thành phố khu vực Tây Ng...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 14
Trailer toa dam SXH
Trailer toa dam SXH
Trailer toa dam SXH...
Ngày đăng:  03/06/2024 / Lượt xem: 12
Tác hại của thuốc lá đối với thanh thiếu niên
Tác hại của thuốc lá đối với thanh thiếu niên
Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá là chủ đề được Tổ chức Y tế thế giới chọn cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024. Tổ chức Y tế thế giới nhấn mạnh ngày Thế giới kh...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 18
Lực lượng y tế Sóc Trăng Khỏe để lao động
Lực lượng y tế Sóc Trăng Khỏe để lao động
Sáng ngày 15/5 tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa Thể thao công nhân viên chức lao động (CCVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng (Khu Công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành) Ngành Y tế đã tổ chức hội thao “Khỏe để lao độ...
Ngày đăng:  16/05/2024 / Lượt xem: 16
Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng Ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng
Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng Ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 06/5 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định số 629-QĐ/ĐUK ngày 02/5/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đ...
Ngày đăng:  07/05/2024 / Lượt xem: 17
Công bố Quyết định Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng và Trung tâm Y tế huyện Trần Đề
Công bố Quyết định Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng và Trung tâm Y tế huyện Trần Đề
Sáng ngày 28/3, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Đề. Tham dự buổi lễ có BS. Võ Quốc Trứ - Giá...
Ngày đăng:  29/03/2024 / Lượt xem: 35
Ngày hội hiến máu tình nguyện  tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 20/3, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện, với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  29/03/2024 / Lượt xem: 24
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Họp mặt và hội thi văn nghệ chào mừng kỹ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Họp mặt và hội thi văn nghệ chào mừng kỹ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Sáng ngày 27/2/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Họp mặt và hội thi văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2024. Dự họp mặt có Bác sĩ Võ Quang Hà - Phó Gi...
Ngày đăng:  28/02/2024 / Lượt xem: 39
Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam  27/2/1955 - 27/2/2024
Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2024
Sáng ngày 27/2, Sở Y tế tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2024. Dự họp mặt có đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự, có lãnh đạ...
Ngày đăng:  28/02/2024 / Lượt xem: 31
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là các thực phẩm: Thịt, cá, trứng, nem, chả, bánh chưng, bánh tét, bánh ngọt, mứt, kẹo, rượu, bia, nư...
Ngày đăng:  07/02/2024 / Lượt xem: 80
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế thăm, chúc tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế thăm, chúc tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Chiều ngày 01/02/2024, Đoàn đi thăm và chúc tết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng do Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tập thể vi...
Ngày đăng:  02/02/2024 / Lượt xem: 49
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023
Ngày 30/01/2024, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024....
Ngày đăng:  31/01/2024 / Lượt xem: 40
Hội nghị viên chức - Người lao động năm 2024
Hội nghị viên chức - Người lao động năm 2024
Sáng ngày 30/01/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị viên chức – Người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024...
Ngày đăng:  31/01/2024 / Lượt xem: 44
Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023
Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023
Sáng ngày 10/01/2024, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Y tế năm 2023 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024. Dự hội nghị có các lãnh đạo Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành, ...
Ngày đăng:  11/01/2024 / Lượt xem: 51
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024...
Ngày đăng:  10/01/2024 / Lượt xem: 43
Tiêm chủng giúp cơ thể tạo ra miễn dịch để chống lại vi-rút và vi khuẩn
Tiêm chủng giúp cơ thể tạo ra miễn dịch để chống lại vi-rút và vi khuẩn
Trên thế giới, Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Nhờ có vắc xin mà các bệnh như sởi, bại liệt, ho gà, và bạch hầu đã được kiểm ...
Ngày đăng:  16/05/2024 / Lượt xem: 17
Phòng chống bệnh tay chân miệng
Phòng chống bệnh tay chân miệng
Hiện nay, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Để giữ cho bản thân và cộng đồng an toàn trước căn bệnh này, chúng ...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 60
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV lưu động - Điểm mới trong cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV lưu động - Điểm mới trong cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) lưu động là một giải pháp hiệu quả giúp các đối tượng nguy cơ cao nhiễm HIV dễ dàng tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ....
Ngày đăng:  08/07/2024 / Lượt xem: 8
Tự xét nghiệm HIV– Chính xác và bảo mật
Tự xét nghiệm HIV– Chính xác và bảo mật
Xét nghiệm HIV là cách duy nhất biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và điều trị, tuy nhiên nhiều người vẫn còn mang tâm lý lo ngại khi đến cơ sở y tế để thự...
Ngày đăng:  24/06/2024 / Lượt xem: 13
Tiếp và làm việc với nhà tài trợ CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tiếp và làm việc với nhà tài trợ CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam
Trong 2 ngày, từ ngày 10 - 11/6/2024, đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Nhà tài trợ CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam và Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (Dự án EPIC) đã đến ...
Ngày đăng:  14/06/2024 / Lượt xem: 27
Mở rộng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV tại tỉnh Sóc Trăng
Mở rộng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV tại tỉnh Sóc Trăng
Dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV là một trong những bước tiến quan trọng trong phòng ngừa và giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới trong cộng đồng. Đã có 1.873 người được điều trị dự phòng PrEP tại t...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 111
Tự xét nghiệm HIV
Tự xét nghiệm HIV
Tự xét nghiệm HIV...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 32
Không kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT
Không kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT
Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính, dị tính và chuyển giới (còn gọi tắt là Ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT), tối ngày 17/5/2024, CBO Cầu vồng Đa s...
Ngày đăng:  20/05/2024 / Lượt xem: 79
TRAO QUÀ CHO BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN  NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024
TRAO QUÀ CHO BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024
Tết Nguyên đán hay Tết Cổ truyền là một ngày lễ lớn quan trọng trong năm tôn vinh những giá trị truyền thống và nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Tết nguyên đán là dịp mà tất cả các thành viên t...
Ngày đăng:  07/02/2024 / Lượt xem: 88