Backgroup Default
Thứ hai, 17/6/2024
  TRANG CHỦ    Thông tin - thông báo    Đấu thầu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu...
Ngày đăng:  11/06/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh...
Ngày đăng:  08/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo chào giá in ấn băng rôn, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rôn, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rôn, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh...
Ngày đăng:  08/06/2024 / Lượt xem: 9
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024...
Ngày đăng:  08/06/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn điều trị ARV, PrEP và Lao/HIV
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn điều trị ARV, PrEP và Lao/HIV
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn điều trị ARV, PrEP và Lao/HIV...
Ngày đăng:  07/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo về việc chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...
Ngày đăng:  18/05/2024 / Lượt xem: 28
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm bơm kim tiêm cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  14/05/2024 / Lượt xem: 43
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  13/05/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 23
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  07/05/2024 / Lượt xem: 26
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  03/05/2024 / Lượt xem: 50
Thông báo về việc chào giá thuốc, hóa chất để lập dự toán kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
Thông báo về việc chào giá thuốc, hóa chất để lập dự toán kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
Thông báo về việc chào giá thuốc, hóa chất để lập dự toán kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS...
Ngày đăng:  05/04/2024 / Lượt xem: 54
Thông báo về việc chào giá mua test đo quan trắc môi trường
Thông báo về việc chào giá mua test đo quan trắc môi trường
Thông báo về việc chào giá mua test đo quan trắc môi trường...
Ngày đăng:  20/03/2024 / Lượt xem: 63