Backgroup Default
Thứ năm, 25/7/2024
  TRANG CHỦ    Thông tin - thông báo    Đấu thầu
Thông báo về việc mời các cơ sở báo giá văn phòng phẩm cho cán bộ tham gia Dự án EPIC tuyến tỉnh, huyện năm 2024
Thông báo về việc mời các cơ sở báo giá văn phòng phẩm cho cán bộ tham gia Dự án EPIC tuyến tỉnh, huyện năm 2024
Thông báo về việc mời các cơ sở báo giá văn phòng phẩm cho cán bộ tham gia Dự án EPIC tuyến tỉnh, huyện năm 2024...
Ngày đăng:  23/07/2024 / Lượt xem: 5
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất...
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất...
Thông báo về việc chào giá thuôc, chế phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung đa vi chất......
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 23
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm
Thông báo về việc mời các cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm đánh giá chất lượng nước thô, nước thành phẩm...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 6
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp
Thông báo về việc chào giá thuê xe vận chuyển vật dụng can thiệp...
Ngày đăng:  17/07/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị năm 2024
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị năm 2024
Thông báo về việc chào giá dịch vụ, hàng hóa, dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, bảo trì, bảo dưỡng TTB phục vụ cho lập dự toán kinh phí hoạt động PC HIV và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn ...
Ngày đăng:  15/07/2024 / Lượt xem: 28
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ
Thông báo chào giá in sổ khám sức khoẻ...
Ngày đăng:  05/07/2024 / Lượt xem: 26
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế  xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024
Thông báo chào giá hoá chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm tải lượng virus HIV 2024...
Ngày đăng:  01/07/2024 / Lượt xem: 34
Thông báo mời công ty tư vấn gói thầu mua  vắc xin dịch vụ
Thông báo mời công ty tư vấn gói thầu mua vắc xin dịch vụ
Thông báo mời công ty tư vấn gói thầu mua vắc xin dịch vụ...
Ngày đăng:  25/06/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo
Thông báo chào giá cung cấp máy đo ánh sáng Testo...
Ngày đăng:  24/06/2024 / Lượt xem: 35
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê dịch vụ phục vụ cho lớp tập huấn triển khai Kế hoạch Dự án quỹ toàn cầu năm 2024...
Ngày đăng:  21/06/2024 / Lượt xem: 28
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm
Thông báo chào giá về việc chào giá thuê phòng họp, giải khát để tổ chức truyền thông nhóm...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 22
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Trần Đề 2024...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 29
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024
Thông báo chào giá thuê Hội trường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK BMTE và PC dịch SXH tại Long Phú 2024...
Ngày đăng:  18/06/2024 / Lượt xem: 20
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu...
Ngày đăng:  11/06/2024 / Lượt xem: 28
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh...
Ngày đăng:  08/06/2024 / Lượt xem: 25