Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19

 

Nhiễm khuẩn bệnh viện đã và đang là gánh nặng cho người bệnh, do làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện, tăng sử dụng kháng sinh và tăng chi phí điều trị. Nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm đã tích cực thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện trong thời gian qua.
Bài: GIÁNG KIỀU
Ảnh: BS. Trần Văn Đạt cung cấp

images/CT_CHONG_NK_TAI_NN._1.jpg

CT CHONG NK TAI NN. 2