Ngành y tế sóc trăng tăng cường phòng, chống dịch covid-19 đảm bảo an toàn cho người bệnh

 

images/1.1.png

2

1