I. Các biện pháp hòng chống bệnh Hen 1. Để phòng bệnh hen cần tránh tiếp xúc với lông của vật nuôi như chó, mèo, chim cảnh. 2. Để phòng bệnh hen cần tránh khói thuốc lá, khói, bụi, phấn hoa, hóa chất. 3. Cần giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh để phòng ngừa bệnh hen và các bệnh về đường hô hấp. 4. Kiêng ăn các loại thực phẩm dễ gây dị ứng để phòng bệnh hen. 5. Kết quả điều trị bệnh hen sẽ tốt hơn nếu bạn tuân thủ tốt điều trị. II . Nước sạch và vệ sinh môi trường 1.Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình bạn. 2.Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội. 3.Hãy sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 4.Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu 5.Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống bình yên của bạn.

Kết quả 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Y tế

 

Những năm qua, Sở Y tế đã quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành những nội dung của Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ ngày 22/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Sở Y tế cũng đã ban hành Kế hoạch số 50a/KH-SYT ngày 30/8/2019 về thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 23/12/2020 về sơ kết phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2020; Kế hoạch số 80/KH-SYT ngày 28/12/2021 về sơ kết phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2021. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền lồng ghép văn hoá công sở trong tuyên truyền Đề án Văn hóa công vụ và công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thông qua Công văn số 558/SYT-VP ngày 03/6/2019; Công văn số 212/SYT-VP ngày 06/3/2020; Công văn số 18/SYT-VP ngày 06/01/2021; Công văn số 441/SYT-VP ngày 28/02/2022 và Kế hoạch số 21/KH-SYT ngày 04/4/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trong ngành Y tế năm 2022.

Sở Y tế đã phân công Phòng Tổ chức cán bộ (nay là Phòng Tổ chức - Hành chính) và 01 công chức - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và triển khai tổ chức thực hiện trong toàn ngành Y tế; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả chỉ đạo, kết quả thực hiện phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Cụ thể như: Đối với tập thể, Thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và với các đơn vị có trang phục riêng, thực hiện đúng theo quy định của ngành; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật; tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động.

Công tác tuyên truyền về văn hóa công sở cũng được tăng cường, có 4.566 công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế được tuyên truyền, phổbiến thông qua các hình thức, như: Đăng văn bản, bài viết trên Trang thông tin điện tử, Facebook, Zalocủa khoa, phòng, cơ quan, đơn vị; niêm yết trên bảng thông báo của khoa, phòng, cơ quan, đơn vị; phát loa nội viện; lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, cuộc họp định kỳ. Hàng năm, Sở Y tế đều có định hướng các nội dung tuyên truyền, đổi mới về hình thức tuyên truyền và qua tuyên tuyền đã nâng cao nhận thức, ý thức, kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Kết quả trong 3 năm, 100% các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc truyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa phong trào thi đua, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù của phòng, cơ quan, đơn vị với các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm và những việc làm thiết thực đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; chủ động xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

Đặc biệt, đối với các đơn vị khám chữa bệnh, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được cụ thể hóa bằng phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và được triển khai có hiệu quả. Tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế được nâng lên rõ rệt, luôn coi người bệnh là khách hàng; bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến các cơ sở y tế được đón tiếp niềm nở, chu đáo, chỉ dẫn, tư vấn tận tình; không còn tiếng la mắng, vô cảm với bệnh nhân; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh; một số đơn vị và nhiều y, bác sĩ, điều dưỡng có thư khen ngợi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; không còn tình trạng đơn thư, phản ánh hoặc gọi điện thoại qua đường dây nóng phản ánh về tinh thần phục vụ của nhân viên y tế. Thường xuyên duy trì phong trào “Xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu rác thải nhựa, đảm bảo vệ
sinh an toàn lao động”, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, mặc trang phục, mặc đồ bảo hộ lao động khi làm việc, xử lý rác thải, nước thải y tế theo đúng quy định. Tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi, Bệnh viện 30 Tháng 4, Bệnh viện Quân Dân y, Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm,...

Sở Y tế đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn ngành; công tác kiểm tra cải cách hành chính được quan tâm; công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và 06 nhiệm vụ, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được triển khai cơ bản đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại Sóc Trăng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, năng động, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội
nhập quốc tế được Sở Y tế quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành. Hàng năm, trung bình tiếp nhận, xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Sở Y tế là gần 28.000 văn bản của tỉnh, gần 9.000 văn bản của Bộ Y tế và phát hành hơn 8.000 văn bản. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách, tài sản MISA, phần mềm quản lý bệnh viện HIS, phần mềm bảo hiểm xã hội số VssID, phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quản lý thuế HTKK,… trong thực hiện các nhiệm vụ; đặc biệt là ngành Y tế phối hợp ngành Công an cập nhật tổng số mũi tiêm trên Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 2.030.335 (Tổng số mũi tiêm thực tế trên địa bàn tỉnh là 2.644.066), tỷ lệ tổng mũi tiêm trên Nền tảng/Tổng mũi tiêm thực tế là 76,79% (Theo báo cáo tổng hợp của Công an tỉnh đến ngày 14/4/2022).

Các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc bố trí công sở, phòng làm việc khoa học, hợp lý, gọn gàng, ngăn nắp, có bảng, biển chỉ dẫn, môi trường làm việc có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường; điển hình là Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y,… Các cơ quan, đơn vị đã đặt hòm thư góp ý tại nơi làm việc, thông báo đường dây nóng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện đại.

Untitled 3

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều phong trào thi đua, như:Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Phong trào thi đua đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nơi cơ quan, đơn vị và địa phương; Phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc có 2 con; Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Phong trào thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp;... với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị luôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở; giải quyết yêu cầu, công việc của người dân, tổ chức đúng quy định, quy trình; xử lý kịp thời, nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và uy tín cơ quan, đơn vị; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, như: sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”; có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tránh hiện tượng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen. Chấp hành nghiêm các quy định về việc phải làm và không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng theo quy định, quy trình.

Untitled 4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Trong giao tiếp với người dân, công chức, viên chức ngành Y tế luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đối với đồng nghiệp, công chức, viên chức luôn có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị. Đối với lãnh đạo cấp trên, công chức, viên chức luôn tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo luôn nêu gương trong giao tiếp, ứng xử với người dân, với đồng nghiệp và với cấp dưới.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; ít có biểu hiện cơ hội, đố kỵ. Không vi phạm các tệ nạn xã hội, đánh bạc, sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa, không hút thuốc lá tại nơi quy định cấm hút thuốc lá. Cán bộ, công chức, viên chức đều thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của gia đình đối với bản thân và bản thân với gia đình; nêu cao ý thức, trách nhiệm giáo dục, bảo vệ gia đình; góp phần phát triển con người toàn diện và bồi đắp nền văn hóa của dân tộc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, các viên chức, người lao động mặc trang phục theo quy định của ngành.

Xây dựng và triển khai có hiệu quả phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở" tới các phòng, cơ quan, đơn vị; hàng năm tổ chức cho các phòng, cơ quan, đơn vị đăng ký các mô hình thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Kết quả trong 3 năm đã đăng ký và xây dựng được 07 mô hình, tiêu biểu và hiệu quả là “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của các đơn vị khám chữa bệnh trong ngành Y tế.

Tham gia Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh gồm: có 927 lượt công chức, viên chức, người lao động trong ngành trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến và xây dựng 02 video tuyên truyền cải cách hành chính về hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, dưới hình thức lời bình kết hợp đồ họa sinh động để chuyển tải nội dung và làm rõ thông điệp tuyên truyền.

Việc triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, từ đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả.

Tuy nhiên, ngành Y tế rất nhiều nhiệm vụ, như khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, y tế cơ sở, quản lý hành nghề y, dược… đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, ngành Y tế cũng có nhiều áp lực từ: nguồn nhân lực hạn chế, bệnh nhân quá tải,… cũng làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, dẫn đến việc phổ biến, tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; chất lượng phong trào thi đua có lúc, có nơi còn hạn chế.

NHẤT TINH

CLIP VIDEO

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong