1. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà. 2. Cọ rửa và đậy kín các lu, khạp,… chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. 3. Ngủ mùng; mặc quần dài, áo tay dài để phòng muỗi đốt. 4. Thả cá vào các vật dụng chứa nước để diệt lăng quăng. 5. Hãy hợp tác khi ngành Y tế phun hóa chất diệt muỗi. 6. Thu dọn không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng 7. Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến để muỗi không vào đẻ trứng. 8. Thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần 9. Mặc áo quần dài tay để tránh muỗi đốt 10. Ngủ mùng kể cả ban ngành để tránh muỗi đốt. 11. Người bệnh sốt xuất huyết cần được theo dõi những dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng 12. Khi có những dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng cần đến ngay cơ sở y tế

Ngành Y tế Sóc Trăng qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

 

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, ngành Y tế Sóc Trăng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của người đứng đầu ở các Phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nhận thức và ý thức của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế được chuyển biến mạnh mẽ.

Sở Y tế đãchỉ đạo người đứng đầu ở các Phòng thuộc và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể: Đăng văn bản, bài viết trên Trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo của khoa, phòng, cơ quan, đơn vị là 3.564 lượt; niêm yết trên bảng thông báo của khoa, phòng, cơ quan, đơn vị là 198 lượt; phát loa nội viện là 972 lần; lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, cuộc họp định kỳ là 208 cuộc. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống. Người đứng đầu Sở Y tế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Quyết định này.

2

Hàng năm, Sở Y tế đều lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc; việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; việc thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát định kỳ của Công đoàn ngành Y tế.

Bác sĩ Trần Văn Khải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Sóc Trăng cho biết: "Ngay từ đầu năm, các Phòng thuộc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã tổ chức ký kết giao ước thi đua; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đề ra giải pháp, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng và tiến độ thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể quản lý có thành tích tốt và cá nhân gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định hoặc thực hiện chưa tốt văn hóa công vụ. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2021 là 4.491 người so với năm 2019 có 4.349 người, tăng 142 người; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 là không có.

Qua đó, từ năm 2019 đến nay, ngành Y tế không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà người dân, doanh nghiệp; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trong thực hiện văn hóa công vụ; nhiều cán bộ, công chức, viên chức trở thành thầy thuốc ưu tú, tiêu biểu, điển hình trong ngành Y tế".

Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, như: sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”; có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tránh hiện tượng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm việc riêng tại công sở trong giờ làm việc hành chính. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân, đại diện tổ chức đúng quy định, quy trình. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen. Chấp hành nghiêm các quy định về việc phải làm và không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức, người dân. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng theo quy định, quy trình.

Trong giao tiếp với người dân, công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đối với đồng nghiệp, công chức, viên chức, nhân viên luôn có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị. Đối với lãnh đạo cấp trên, công chức, viên chức, nhân viên luôn tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo luôn nêu gương trong giao tiếp, ứng xử với người dân, với đồng nghiệp và với cấp dưới.

3

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; ít có biểu hiện cơ hội, đố kỵ. Không vi phạm các tệ nạn xã hội, đánh bạc, sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá tại nơi quy định. Cán bộ, công chức, viên chức đều thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của gia đình đối với mình và mình với gia đình; nêu cao ý thức, trách nhiệm giáo dục, bảo vệ gia đình; góp phần phát triển con người toàn diện và bồi đắp nền văn hóa của dân tộc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các viên chức, người lao động mặc trang phục theo quy định của ngành.

Sở Y tế đã triển khai việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 25 thủ tục hành chính. Trong 3 năm, Sở Y tế đã tiếp nhận và trả kết quả 345 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tại, Sở Y tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 09 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 23 thủ tục hành chính. Duy trì cải tiến hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm góp phần cho Trang thông tin điện tử phong phú, thu hút người xem, tăng hiệu quả truyền thông.

Bác sĩ Trần Văn Khải nhấn mạnh: "Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và chữ ký số trong chỉ đạo điều hành và hiện tại 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã sử dụng. Tiếp tục duy trì việc sử dụng mạng nội bộ, mạng lan để trao đổi công việc giữa các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế cũng như tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử và sử dụng thường xuyên để trao đổi công việc".

NHẤT TINH

CLIP VIDEO

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong