1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021. 2. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 3. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh. 5. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh. 6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững. 7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 8. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh

 

Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm vừa tổ chức lớp tập huấn giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái dộ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và một số văn bản quy phạm pháp luật khác cho 249 viên chức tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, phường.

Nội dung tập huấn: Triển khai Thông tư 07/2014/TT-BYT, ngày 25/02/2014 Quy định về quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế; Quyết định 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015 về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Thông tư 45/2015/TT-BYT, ngày 30/11/2015 Quy định về trang phục y tế; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 Qui định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng; Luật lao động; Quy chế làm việc của cơ quan; Các văn bản hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Bộ câu hỏi tuyên truyền về thực hiện giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế trong bệnh viện.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, thái độ và tác phong lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, viên chức cùng người bệnh và thân nhân người bệnh thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 Tin, ảnh: Minh Thủy

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong lay

1

phong