1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021. 2. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 3. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh. 5. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh. 6. Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững. 7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 8. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. 9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

 

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Long Phú được kiểm tra, xét công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Căn cứ theo Thông tư số 17/2013/TT-BYT, ngày 06/6/2013 của Bộ Y tế Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện, huyện Long Phú tự đánh giá đạt 4 tiêu chí loại trừ phong, cụ thể như sau:

LP. Loại trừ bệnh phong

Tiêu chí 1: Trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; Tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; Tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong; Tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Qua 3 năm thực hiện, công tác phòng chống bệnh phong huyện Long Phú đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Thành kiến bệnh phong được xóa bỏ, người bệnh được sống hòa nhập trong cộng đồng như mọi người bình thường, con em người bệnh được học tập và làm việc. Từ năm 2017 cho đến nay, huyện Long Phú chưa phát hiện người mắc bệnh phong mới. Qua kết quả kiểm tra huyện Long Phú đạt 289,5/290 điểm, đạt 99,8% xếp loại xuất sắc.

Tin, ảnh: Ngọc Hân

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong lay

1

phong