Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá

 

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các ban, ngành, lĩnh vực chung tay chấm dứt những chiến lược tiếp thị nhằm vào trẻ em và thanh niên của ngành công nghiệp thuốc lá:

101256091 3941829789193055 4216344419248373760 o

- Trường học từ chối bất kì hình thức tài trợ và cấm đại diện các công ty thuốc lá nói chuyện với học sinh.

- Những người nổi tiếng và có ảnh hưởng từ chối các lời mời tài trợ.

- Truyền hình và các dịch vụ xem phim trực tuyến ngừng chiếu những cảnh quay có sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử.

- Các mạng xã hội cấm việc tiếp thị thuốc lá và các sản phẩm liên quan và cấm hình thức tiếp thị bằng cách thuê những người có ảnh hưởng.

- Chính phủ và ngành tài chính chuyển hướng đầu tư ra khỏi ngành thuốc lá.

- Chính phủ cấm mọi hình thức quảng cáo và tài trợ thuốc lá.

WHO