Người hút thuốc nhiễm COVID-19 có nguy cơ tiến triển bệnh nặng hơn, dẫn đến tử vong sớm

 

Người hút thuốc nhiễm COVID-19 có nguy cơ tiến triển bệnh nặng hơn, dẫn đến tử vong sớm. Bây giờ là chính là thời điểm tốt để bỏ thuốc. Hãy cam kết bỏ thuốc ngay hôm nay nhé!

z2521444390681 0541bffb2200a5398d49cac9db22de85

z2521444395687 3b3b36b9cdcfad1a33c9755b824191b3