Để phòng, chống COVID-19, mọi người hãy thực hiện tốt những biện pháp sau nhé!