Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (T4G) tỉnh Sóc Trăng sau 20 năm xây dựng và phát triển