Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020 (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng)