Thông điệp: Sự nguy hiểm chết người của dịch bệnh tả (www.vietnamplus.vn)