Mọi người đều có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn sử dụng thuốc (nguồn: WHO, Bộ Y tế làm phụ đề và lồng tiếng Việt)