Cần làm gì để người bệnh cảm thấy an toàn? (nguồn: WHO, Bộ Y tế làm phụ đề và lồng tiếng Việt)