Bài phát biểu của Tổng Giám đốc WHO (nguồn: WHO, Bộ Y tế làm phụ đề và lồng tiếng Việt)