CDC Sóc Trăng thông tin về bệnh nhân N.H.H từng đến Sóc Trăng