Mô hình diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả