Sử dụng muối i-ốt và các chế phẩm có i-ốt trong bữa ăn hàng ngày - Bệnh do liên cầu khuẩn lợn và biện pháp phòng tránh - Đảm bảo an toàn thực phẩm trong Lễ hội Óoc – Om – Bóc và đua ghe Ngo