1. Thực hiện tốt thông điệp 5K và tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là cách phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. 2. Thực hiện tốt thông điệp 5K, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 giúp bảo vệ bạn và gia đình trước đại dịch COVID-19. 3. Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu để giúp cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. 4. Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là biện pháp chủ động, hiệu quả để phòng, chống dịch COVID-19. 5. Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sử dụng muối i-ốt và các chế phẩm có i-ốt trong bữa ăn hàng ngày - Bệnh do liên cầu khuẩn lợn và biện pháp phòng tránh - Đảm bảo an toàn thực phẩm trong Lễ hội Óoc – Om – Bóc và đua ghe Ngo

CLIP VIDEO

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong