Cận thị và các phương pháp điều trị - Dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ phát triển toàn diện