Bạn đã vệ sinh cá nhân đúng để đảm bảo sức khỏe chưa? - Vệ sinh môi trường đẩy lùi dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.