Triển khai một số nội dung phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh - Thủ đoạn buôn bán trẻ em núp bóng việc cho, nhận con nuôi.