Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế - Một số trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Các địa phương bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật.