Các biện pháp phòng, chống bệnh viêm gan siêu vi - Không coi thường viêm gan siêu vi B "thể ngủ".