Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 - Cách hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.