Không nên chủ quan trong việc phòng bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết, biện pháp phòng bệnh