Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế hiện đại