CMSK Phát thanh tháng 11 - Sử dụng muối i ốt hàng ngày và Phòng bệnh cúm A ở trẻ nhỏ