CMSK Phát thanh tháng 11 - COPD và Bệnh viêm não Nhật Bản