CMSK Phát thanh tháng 11 - Chấm dứt sử dụng kháng sinh không đúng cách và Dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh đái tháo đường