CMSK Phát thanh tháng 12 - Vì ước mơ mà cống hiến và Nữ điều dưỡng tận tâm với người bệnh