Kết quả nổi bật của Ngành Y tế Sóc Trăng - Năm 2019

 

images/KQNB2019.jpg