Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

 

images/SU_HAI_LONG_NGUOI_BENH.jpg