Những kết quả nội bật của ngành Y tế Sóc Trăng trong năm 2018