Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong ngành Y tế Sóc Trăng năm 2018