Backgroup Default
Thứ hai, 17/6/2024
  TRANG CHỦ    Phòng ban - đơn vị    Phòng TC-HC
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu
Thông báo chào giá cung cấp áo thun tuyên truyền cho đại biểu...
Ngày đăng:  11/06/2024 / Lượt xem: 4
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024
Thông báo chào giá hội trường lớp điều trị 2024...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 3
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh
Thông báo chào giá in ấn băng rol, cờ phướng, phông sân khấu tổ chức mittinh...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 3
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh
Thông báo chào giá cho thuê sân khấu phục vụ mittinh...
Ngày đăng:  10/06/2024 / Lượt xem: 4
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo về việc thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 6
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn
Thông báo về việc chào giá thuê máy tính, máy phát wifi phục vụ lớp tập huấn...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 5
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Thông báo chào giá bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...
Ngày đăng:  18/05/2024 / Lượt xem: 7
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo các chào giá phục vụ công tác mua sắm hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, kháng huyết thanh cho hoạt động xét nghiệm năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  13/05/2024 / Lượt xem: 11
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm
Thông báo về việc chào giá sửa chữa một số thiết bị máy xét nghiệm...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 10
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn
Thông báo chào giá thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu tham gia lớp tập huấn...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 14
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thông báo chào giá phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...
Ngày đăng:  03/05/2024 / Lượt xem: 12