Backgroup Default
Thứ hai, 17/6/2024
TRANG CHỦ    Tin hoạt động ngành    Bản tin y tế tỉnh
Ngày đăng:  31/05/2024, Lượt xem: 9

Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, treo băng rôn, khẩu hiệu;
- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với máy móc, thiết bị, xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn, sự cố cháy nổ tại nơi làm việc;
- Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện, kiểm tra sát hạch kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
- Kiểm tra các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại các vị trí làm việc và triển khai thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
- Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc an toàn.

Nhằm tăng cường công tác nâng cao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp và người lao động luôn thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:
- Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động;
- Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp;
- Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường lao động đối với sức khỏe (quan trắc môi trường lao động);
- Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc;
- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc theo quy định;
- Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Hồng Tơ
Khoa SKMT - YTTH - BNN

Bài viết liên quan