Backgroup Default
Thứ sáu, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Tài liệu truyền thông
Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững
Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững
Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững...
Ngày đăng:  12/07/2024 / Lượt xem: 97
Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu...
Ngày đăng:  09/07/2024 / Lượt xem: 337
Vệ sinh yêu nước - Nâng cao sức khoẻ nhân dân
Vệ sinh yêu nước - Nâng cao sức khoẻ nhân dân
Vệ sinh yêu nước - Nâng cao sức khoẻ nhân dân...
Ngày đăng:  04/07/2024 / Lượt xem: 77
Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyế
Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyế
Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyế...
Ngày đăng:  02/07/2024 / Lượt xem: 45
Ngày toàn dân phòng chống ma túy
Ngày toàn dân phòng chống ma túy
Ngày toàn dân phòng chống ma túy...
Ngày đăng:  27/06/2024 / Lượt xem: 173
Phòng ngừa bệnh Ho gà
Phòng ngừa bệnh Ho gà
Phòng ngừa bệnh Ho gà...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 1044
Tự xét nghiệm HIV
Tự xét nghiệm HIV
Tự xét nghiệm HIV...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 23
Thông điệp về An toàn, vệ sinh lao động
Thông điệp về An toàn, vệ sinh lao động
Thông điệp về An toàn, vệ sinh lao động...
Ngày đăng:  03/05/2024 / Lượt xem: 58
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng...
Ngày đăng:  22/05/2024 / Lượt xem: 113
Bảo vệ nguồn nước Sử dụng nước tiết kiệm
Bảo vệ nguồn nước Sử dụng nước tiết kiệm
Bảo vệ nguồn nước Sử dụng nước tiết kiệm...
Ngày đăng:  16/05/2024 / Lượt xem: 114
Bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng bệnh
Bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng bệnh
Bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng bệnh...
Ngày đăng:  16/05/2024 / Lượt xem: 31
Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ
Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ
Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 88
Hội thi dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe
Hội thi dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe
Hội thi dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe...
Ngày đăng:  09/05/2024 / Lượt xem: 33
Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay
Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay
Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay...
Ngày đăng:  25/04/2024 / Lượt xem: 276
Hướng dẫn cách xử trí say nắng, say nóng
Hướng dẫn cách xử trí say nắng, say nóng
Hướng dẫn cách xử trí say nắng, say nóng...
Ngày đăng:  12/04/2024 / Lượt xem: 244
Các biện pháp phòng, chống bệnh dại
Các biện pháp phòng, chống bệnh dại
Các biện pháp phòng, chống bệnh dại...
Ngày đăng:  13/03/2024 / Lượt xem: 465
Những khó khăn và những thành quả đạt được của ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023
Những khó khăn và những thành quả đạt được của ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023
Những khó khăn và những thành quả đạt được của ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023...
Ngày đăng:  29/02/2024 / Lượt xem: 258
Phát lại toạ đàm - bệnh đậu mùa khỉ
Phát lại toạ đàm - bệnh đậu mùa khỉ
Phát lại toạ đàm - bệnh đậu mùa khỉ...
Ngày đăng:  04/12/2023 / Lượt xem: 557
Phòng, ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường
Phòng, ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường
Phòng, ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường...
Ngày đăng:  14/11/2023 / Lượt xem: 58
Phòng bệnh sốt suất huyết
Phòng bệnh sốt suất huyết
Phòng bệnh sốt suất huyết...
Ngày đăng:  03/11/2023 / Lượt xem: 58
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh...
Ngày đăng:  01/11/2023 / Lượt xem: 60
Đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em
Đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em
Đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em...
Ngày đăng:  01/11/2023 / Lượt xem: 55
Thông điệp - Vi chất dinh dưỡng
Thông điệp - Vi chất dinh dưỡng
Thông điệp - Vi chất dinh dưỡng...
Ngày đăng:  04/06/2024 / Lượt xem: 1174
Xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 257
Thực hiện môi trường không thuốc lá trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá
Thực hiện môi trường không thuốc lá trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá
Thực hiện môi trường không thuốc lá trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 16
Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động
Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động
Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 18
Quyền nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá
Quyền nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá
Quyền nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong luật phòng, chống tác hại thuốc lá...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 17
Các quy định về bán thuốc lá
Các quy định về bán thuốc lá
Các quy định về bán thuốc lá...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 16
Các hành vi  bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại thuốc lá...
Ngày đăng:  29/05/2024 / Lượt xem: 19
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng
Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 20
Tác hại của thuốc lá - thành phần độc hại
Tác hại của thuốc lá - thành phần độc hại
Tác hại của thuốc lá - thành phần độc hại...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 16
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với phụ nữ
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với phụ nữ
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với phụ nữ...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 16
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với trẻ em
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với trẻ em
Tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với trẻ em...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 17
Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu và quản lý địa điểm cấm hút thuốc
Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu và quản lý địa điểm cấm hút thuốc
Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu và quản lý địa điểm cấm hút thuốc...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 36
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 26
Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Ngày đăng:  24/05/2024 / Lượt xem: 114
Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết...
Ngày đăng:  24/05/2024 / Lượt xem: 33
Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ - MP3
Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ - MP3
Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ...
Ngày đăng:  05/12/2023 / Lượt xem: 1640
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh - MP3
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh - MP3
Những căn bệnh do muỗi và cách phòng tránh...
Ngày đăng:  01/11/2023 / Lượt xem: 66
Phòng ngừa và phát hiện sớm tăng huyết áp
Phòng ngừa và phát hiện sớm tăng huyết áp
Phòng ngừa và phát hiện sớm tăng huyết áp...
Ngày đăng:  18/07/2024 / Lượt xem: 8
Người bán, người chế biến, người tiêu dùng cần đảm bảo an toàn thực phẩm
Người bán, người chế biến, người tiêu dùng cần đảm bảo an toàn thực phẩm
Người bán, người chế biến, người tiêu dùng cần đảm bảo an toàn thực phẩm...
Ngày đăng:  18/07/2024 / Lượt xem: 5
Bệnh bạch hầu
Bệnh bạch hầu
Bệnh bạch hầu...
Ngày đăng:  17/07/2024 / Lượt xem: 5
Phòng, chống bệnh bạch hầu
Phòng, chống bệnh bạch hầu
Phòng, chống bệnh bạch hầu...
Ngày đăng:  09/07/2024 / Lượt xem: 15
Những điều cần biết về bệnh Viêm màng não do não mô cầu
Những điều cần biết về bệnh Viêm màng não do não mô cầu
Những điều cần biết về bệnh Viêm màng não do não mô cầu...
Ngày đăng:  08/07/2024 / Lượt xem: 15
Phòng, chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ
Phòng, chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ
Phòng, chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ...
Ngày đăng:  04/07/2024 / Lượt xem: 14
Đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà một mình
Đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà một mình
Đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà một mình...
Ngày đăng:  02/07/2024 / Lượt xem: 15
Cách xây dựng một gia đình gắn kết
Cách xây dựng một gia đình gắn kết
Cách xây dựng một gia đình gắn kết...
Ngày đăng:  02/07/2024 / Lượt xem: 13
Những bối cảnh có nguy cơ cao gây đối nước
Những bối cảnh có nguy cơ cao gây đối nước
Những bối cảnh có nguy cơ cao gây đối nước...
Ngày đăng:  02/07/2024 / Lượt xem: 16
An toàn vệ sinh thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 40
5 bước quan trọng để đảm bảo thức ăn an toàn
5 bước quan trọng để đảm bảo thức ăn an toàn
5 bước quan trọng để đảm bảo thức ăn an toàn...
Ngày đăng:  28/05/2024 / Lượt xem: 44