Backgroup Default
Thứ năm, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Thông tin - thông báo    Các văn bản
Nội dung tìm kiếm:
Lĩnh vực - Chủ đề - Loại văn bản:
Số hiệu hoặc tên văn bản Số quyết định / Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
Trao giọt hồng - Trao yêu thương Trao giọt hồng - Trao yêu thương, 04/07/2024

Công văn số 2686/BYT-KCB, ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá Công văn số 2686/BYT-KCB, ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 21/05/2024
Công văn số 313/CV-KSBT, ngày 20 tháng 05 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Công văn số 313/CV-KSBT, ngày 20 tháng 05 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, 20/05/2024
Công văn số 287/KSBT-PCBTN, ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết Công văn số 287/KSBT-PCBTN, ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, 10/05/2024
Thư Bộ Y tế gửi cán bộ ngành Y tế nhân ngày 27/02/2024 Thư Bộ Y tế gửi cán bộ ngành Y tế nhân ngày 27/02/2024, 26/02/2024

Quyết định số 322/QĐ-BYT 322/QĐ-BYT, 31/10/2023

Quyết định số 322/QĐ-BYT