Backgroup Default
Thứ năm, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Giới thiệu    Ban biên tập
Ngày đăng:  02/12/2023, Lượt xem: 3832

Chịu trách nhiệm

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế;

Trưởng Ban biên tập

Ông Nguyễn Văn Thêm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

Phó Ban Biên tập

Ông Phan Minh Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

Thành viên Ban biên tập

Bà Huỳnh Giáng Kiều, Trưởng Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

Tổ kỹ thuật

Bà Quách Mộng Ngân, Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Ông Trần Minh Hải, Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.